Müasir koqnitiv müharibədə süni intellektin rolunun təhlili

[Vutang haqqında mühazirə] Engels deyirdi: "Bütün fəlsəfənin, xüsusən də müasir fəlsəfənin əsas fundamental problemi təfəkkür və varlıq arasındakı əlaqədir." Müasir elmi və texnoloji mövcudluq sisteminin əsas elementi kimi süni intellekt müasirliyin tacıdır. elm və texnologiya Parlaq mirvari

Əvvələ qayıt