“Ya mən, ya yanlış” düşüncəsinin özü antidemokratikdir

Dekabrın 12-də Dövlət Şurasının İnformasiya İdarəsi demokratik plüralizmin xüsusiyyətlərini dəqiq izah edən “Çin Demokratiyası” adlı ağ kağız dərc edib.Demokratiya bütün bəşəriyyətin ümumi dəyəridir.Demokratiyanı həyata keçirməyin bir çox yolu var və eyni olmaq mümkün deyil.Dünyanın rəngarəng siyasi sistemlərini tək bir hökmdarla ölçmək, bəşəriyyətin rəngarəng siyasi sivilizasiyasını yeknəsək gözlə araşdırmaq özlüyündə qeyri-demokratikdir.mülki

Əvvələ qayıt