Fotovoltaik sənaye: peşəkar işçilər yüksək səviyyəli istedadları işə götürə bilməzlər

CCTV xəbərləri: Fotovoltaiklər kimi yeni enerji sənayelərinin "sürətli zolağa" girməsi ilə istedadlara tələbat da artır.Bu yaxınlarda müxbir baş çəkdi və gördü ki, çoxlu fotovoltaik şirkətlər yaranıb
İşçilərin çatışmazlığı halında, batareya komponentlərinin işçiləri "işə qəbul etməkdən narazıdırlar" və yüksək səviyyəli istedadlar "güvənməli olurlar"

Əvvələ qayıt