Qışın sonu və yazın əvvəlində təzə loxma!Sizin "yabanı bitki DNT"niz köçübmü?

Bir göz qırpımında daha bir qış keçdi, yaz gəldi və vətəndaşların “yabanı tərəvəz DNT-si” yerindən oynadı!Yangzi Evening News/Ziniu News müxbirləri bazara baş çəkdilər və Nankin xalqının sevdiyi "yeddi baş və bir beyin"in hamısının siyahıya alındığını gördülər.

Əvvələ qayıt