Qiymətləri sabitləşdirməyə və təchizatı təmin etməyə kömək etmək üçün xalqın "bir yuan yeməyi"ndən faydalanmaq

Yangtze Axşam Xəbərləri (Müxbir
Xu Jing) kiçik tərəvəz bazarı, böyük insanların dolanışığı və fermer bazarı insanların dolanışığının rifahını əks etdirən mühüm pəncərədir.Əyalət partiya komitəsi və hökumətinin “mən kütlələr üçün əməli işlər görürəm” tələblərini həyata keçirmək və yoxsul və aztəminatlı qrupların yaşayış ehtiyaclarını təmin etmək məqsədilə bu il yanvarın əvvəlində Jiangsu Əyalətinin Ticarət Departamenti əyalətin şəhər yerlərində fermer bazarlarının inkişafına fəal kömək etdi.

Əvvələ qayıt